Previous slide
Next slide

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.)

ข่าวประกาศ

  • ข่าวกิจกรรม
  • กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ การเงิน การคลัง และการพัสดุ

ข่าวกิจกรรม9

ข่าวกิจกรรม8

ข่าวกิจกรรม7

ข่าวกิจกรรม6

ข่าวกิจกรรม5

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ปฏิทินกิจกรรม

[ECFG_calender_events]

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง1

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารหอประชุม ขนาด 500 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้าง รายละเอียดการแบ่งงวดงาน ปร.4,ปร.5 ผังบริเวณ…. …..0-2…. ….3-6…. ….7-10…. ….11-14…. ….15-18….

ดาวน์โหลด