วันครู 2565 ครู…ข้างถนน…เชิดชูพระคุณครู…

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบภาค ก และภาค ข ในการเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบในจังหวัดที่อยู่ปัจจุบันหรือทำงานปัจจุบัน