การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่างๆ สามารถติดต่อ นิติกร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ ทาง

E-mail : sukhothaimoe@gmail.com

Line : wanyai