การร้องเรียนการทุจริตผู้ที่ประสงค์จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่างๆ สามารถติดต่อ นิติกร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ ทาง

E-mail : wanyai_niti@hotmail.com

Line : wanyai