20 มกราคม 2022

หน้าแรก

วิสัยทัศน์ ศธจ.สุโขทัย เป็นองค์กรนำการขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม ทั่วถึง และสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา

กิจกรรม/ภาระกิจผู้บริหาร

นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าพบขอพรปีใหม่ จากผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พูลสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

กิจกรรม/ภาระกิจ กลุ่มงาน

กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการจากหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม

ข่าว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.)

18 มกราคม 2022

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแห […]

30 ธันวาคม 2021

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัค […]

16 ธันวาคม 2021

ผู้สอบคัดเลือก ฯ สามารถดูข้อมูลผลคะแนนของตนเอง ได้ที่เว […]

16 ธันวาคม 2021

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข […]

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 500 ที่นั่ง จำนวน 1 หลังโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้าง

รับฟังคำวิจารณ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 500 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม2563(ปรับปรุง 19 พฤษภาคม 2563)

ข่าวการเงิน/พัสดุ

นายธวัชชัย  ชูหน้า

ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

นายสุทิน จันทรวรเชตต์

รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)ปี2564

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ปี2564

ศธจ.สท. Line Offcial

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

Contact
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  เลขที่ 1/41 หมู่7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร.055-651-112  โทรสาร 055-651-113
E-mail : sukhothaimoe@gmail.com