4 ธันวาคม 2021

หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ ท่านธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

นายธวัชชัย  ชูหน้า

ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

นายสุทิน จันทรวรเชตต์

รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ข่าว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.)

27 สิงหาคม 2021

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดาุโขทัย เรื่อง รับสมัค […]

14 กรกฎาคม 2021
29 มิถุนายน 2021

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยขอแจ้งกำหนดการคัดเลือกบ […]

29 มิถุนายน 2021

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ขอแจ้งกำหนดการคัดเลือก […]

จดหมายข่าว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารหอประชุม ขนาด 500 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้าง

รับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารหอประชุม ขนาด 500 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม 2563(ปรับปรุง 19 พฤษภาคม 2563)

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)ปี2564

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ปี2564

ศธจ.สท. Line Offcial

Contact
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  เลขที่ 1/41 หมู่7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร.055-651-112  โทรสาร 055-651-113
E-mail : sukhothaimoe@gmail.com