วิสัยทัศน์ ศธจ.สุโขทัย เป็นองค์กรนำการขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม ทั่วถึง และสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา

กิจกรรม/ภาระกิจผู้บริหาร

นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าพบขอพรปีใหม่ จากผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พูลสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

กิจกรรม/ภาระกิจ กลุ่มงาน

นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ และเว็บไซต์องค์กรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 19-21 มกราคม 2565 ณ Software Park ปากเกร็ด นนทบุรี

กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการจากหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม

ข่าว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.)

11 สิงหาคม 2022

ประกาศ กศจ.สุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปล […]

3 สิงหาคม 2022

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ในคราวประชุม ครั้งที […]

1 สิงหาคม 2022

การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำ […]

12 กรกฎาคม 2022

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเรื่อง รับสมัคร […]

ข่าว ประกาศ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (ศธจ.สท)

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 500 ที่นั่ง จำนวน 1 หลังโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้าง

รับฟังคำวิจารณ์
ร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (รถตู้) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์
1. ร่างประกาศ
2. ร่างเอกสารประกวดราคา
3. TOR
4. ราคากลาง

ข่าวการเงิน/พัสดุ

นายธวัชชัย  ชูหน้า
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

นายสุทิน จันทรวรเชตต์
รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)ปี2565

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ปี2565

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของศธจ.สุโขทัย2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

Contact
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  เลขที่ 1/41 หมู่7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร.055-651-112  โทรสาร 055-651-113
E-mail : sukhothaimoe@gmail.com

ADMIIN  Contact 

E-mail : golf0816880817@gmail.com

Tel : 0816880817