25 มิถุนายน 2021

หน้าแรก

ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยทุกท่านปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้แล้วนะครับ

ดร.ประไพพร  อุทธิยา

ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

นางทับทิม  ปานคะเชนทร์

รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ข่าว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.)

28 พฤษภาคม 2021

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัค […]

19 เมษายน 2021

ประกาศคณกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ชลอการคั […]

ภาพข่าว / กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารหอประชุม ขนาด 500 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้าง

รับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารหอประชุม ขนาด 500 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม 2563(ปรับปรุง 19 พฤษภาคม 2563)

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเงิน การคลัง และการพัสดุ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)ปี2564

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ปี2564

ศธจ.สท. Line Offcial

Contact
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  เลขที่ 1/41 หมู่7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร.055-651-112  โทรสาร 055-651-113
E-mail : sukhothaimoe@gmail.com