ประกาศ ฯ เพิ่มเติมในประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ข่าว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.)

ประกาศ ฯ เพิ่มเติมในประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ขอประกาศ ฯ เพิ่มเติมใน […]

Read More
ข่าว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จะดำเนินการรับสมัครคัด […]

Read More
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2564
ข่าว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.)

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2564

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน […]

Read More