ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2564

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2564

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 สำหรับคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จะดำเนินการภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564 นะคะ