ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นางทับทิม ปานคะเชนทร์ รอง ศธจ.สุโขทัย พร้อมด้วยนายกฤษดา วิวัฒนานนท์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายภักดี รัตนสากล ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยม การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ป.6+ระดับชั้น ม.3 ทุกสนามสอบได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยดี…