ประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน 5 ภาค

ประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน 5 ภาค

วันที่ 14 มีนาคม 2564 นางทับทิม ปานคะเชนทร์ รอง ศธจ.สุโขทัย พร้อมด้วยนางศุลีพร. ดรุณเพ็ชร์ ประธานปส.กช.จังหวัดสุโขทัย และคณะผู้บริหาร ครู ของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย และนางสุนิษดา. สุขอิ่ม รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน 5 ภาค ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีท่านอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมครั้งนี้…