ผู้ตรวจราชการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการ และคุณหทัยรัตน์ สวนชำนิ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมด้วยนางทับทิม ปานคะเชนทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยมี ดร.ประเสริฐ จั่นแก้ว ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 , ผอ.สุวิทยา พรมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายและบุคลากรของ สพป.สุโขทัย เขต 2 คณะครู นักเรียนมาร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี..