รับบริจาค เงิน เครื่องอุปโภค และบริโภค

รับบริจาค เงิน เครื่องอุปโภค และบริโภค

วิทยาลัยการอาชีพศรีศรีสำโรง ขอเป็นสะพานบุญ เปิดรับบริจาค เงิน เครื่องอุปโภค และบริโภค ให้แก่ น้องเอิร์ท นายธีรพล เศียรขุนทด นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 12 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ที่บ้านประสบเหตุเพลิงไหม้ทั้งหลัง สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านเสียหายทั้งหมด โดยน้องเอิร์ท พักอาศัยอยู่เพียงลำพัง
สามารถ บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ น้องเอิร์ท ได้ที่หมายเลขบัญชี
ธนาคารออมสิน
020328735343
ชื่อบัญชี นายธีรพล เศียรขุนทด
สำหรับสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ บริจาคได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
โทร 055-683006