สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน 31 อัตรา

DOWNLOAD เอกสาร

1.ประกาศรับสมัคร

2. ใบสมัคร

3. แบบรายงานประวัติและผลงาน

4. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

5. หนังสือรับรองการใช้เงิน

6. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

7. องค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัด

8. แบบตรวจสอบเอกสาร

9. รายละเอียดกลุ่มทางสาขาวิชาเอกวิชา