รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 1 – 7 เมษายน 2564

รายละเอียด….

  1. ประกาศรบสมัคร
  2. องค์ประกอบการประเมิน
  3. ใบสมัคร
  4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
  5. คุณวุฒิเฉพาะตำแหน่ง