ชลอการคัดเลือก 38ค.(2)และการสอบครูผู้ช่วย

ชลอการคัดเลือก 38ค.(2)และการสอบครูผู้ช่วย

ประกาศคณกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ชลอการคัดเลือกบุคลกรทางการศึกษา 38 ค.(2) และ สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ……[รายละเอียด 38 ค.(2)]…… ….[รายละเอียด ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ]…..