กำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

กำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยขอแจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ใหม่

[…..รายละเอียด…..]