กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ขอแจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับการรับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ใหม่

[…..รายละเอียด…..]