รับสมัคร รับย้ายและ รับโอนบุคลากร

รับสมัคร รับย้ายและ รับโอนบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดาุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย

…..ประกาศรับสมัคร….

….เอกสารแนบ 1…..

….เอกสารแนบ 2…..

….เอกสารแนบ 3…..

….เอกสารแนบ 4…..

….เอกสารแนบ 5…..

….เอกสารแนบ 6…..

….เอกสารแนบ 7…..

….เอกสารแนบ 8…..