การขอดูคะแนนสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

การขอดูคะแนนสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

ผู้สอบคัดเลือก ฯ สามารถดูข้อมูลผลคะแนนของตนเอง ได้ที่เว็บไซต์ http://103.205.161.138 หัวข้อ “ตรวจสอบผลคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564” วิธีการเข้าตรวจสอบระบบ ใช้เลขบัตรประชาชน กับ เลขประจำตัวผู้สมัคร เปิดระบบวันที่ 18 ธันวาคม 2564 – 17 มกราคม 2565 (30 วัน)…….คลิ๊กเพื่อตรวจสอบผลคะแนน…..