คัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง 38 ค.  (2)

คัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง 38 ค. (2)

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย รับสมัครระหว่างวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2565

[ประกาศรับย้าย รับโอน]

[เอกสารแนบ 1]

[เอกสารแนบ 2]

[เอกสารแนบ 3]

[เอกสารแนบ 4]

[เอกสารแนบ 5]

[เอกสารแนบ 6]

[เอกสารแนบ 7]

[เอกสารแนบ 8]