รับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564
ข่าว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.)

รับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564

ประกาศ กศจ.สุโขทัย เรื่องรับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาทุน […]

Read More
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย
ข่าว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.)

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย

การคัดเลือกบุคคล โดยพิจารณาตามตัวชี้วัด เสร็จสิ้นแล้ว จ […]

Read More
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2565
ข่าว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.)

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบ […]

Read More