การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2565

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ.2565

.……ประกาศ……

……แบบประวัติผู้สมัคร……

…….แบบหนังสือรับรอง………