รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย

การคัดเลือกบุคคล โดยพิจารณาตามตัวชี้วัด เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับย้ายและรับโอน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย

……….รายละเอียด………