ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 64

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 64

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย บัดนี้ การสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2564 ได้การดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จะเรียกตัวเพื่อมาเลื่อกสถานศึกษาตามจำนวนตำแหน่งว่าง รอบแรก ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยจะมีหนังสือแจ้งตามที่อยู่ ที่ผู้สมัคร จะแจ้งไว้ …[รายละเอียด]…