การคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้เป็น ศน. สังกัด สพฐ.

การคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้เป็น ศน. สังกัด สพฐ.

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565 ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 13 อัตรา ดังนี้
1. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 12 อัตรา
2. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 1/41 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 ถึงวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สำหรับใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ https://www.stipeo.go.th/ หรือขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 055-651112 หรือ 061-7941440
[ประกาศรับสมัคร]
[ใบสมัครคัดเลือก]
[แบบเสนอชื่อ]
[องค์ประกอบการกลั่นกรอง]