“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “

“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “

ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค” จำนวน 432 ผลงาน
👉👉 ดูรายละเอียดประกาศฯ ได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/06/38480/