ขึ้นบัญชีวิชาเอกคหกรรม

ขึ้นบัญชีวิชาเอกคหกรรม

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประกาศขึ้นบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น วิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา (จากบัญชี กศจ. เพชรบูรณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
…..[รายละเอียด]…..