อบรมพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนศรีสำโรงวิทยา

อบรมพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนศรีสำโรงวิทยา

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนศรีสำโรงวิทยา