ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย แล […]

Read More