ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 


ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
ขอบเขตของงาน(TOR)

ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่2)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม (ต่อเติม) ห้องปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย